publicerad: 2021  
dotter dottern döttrar
substantiv
[dåt`-]
(någons) barn av kvinno­kön i förhållande till föräldrarna och oberoende av ålder
dotterdotter; dotterson; tonårsdotter; älsklingsdotter
någons dotter dotter till någon
de hade länge önskat sig en dotter; hon födde en väl­skapt dotter
någon gång äv. något hög­tidligt ättling av kvinno­kön
alla kvinnor är Evas döttrar
äv. om kvinna som produkt av viss miljö eller dylikt
en dotter av Södern
äv. bildligt vanligen i sammansättn. avläggare
dotterbolag; dotterspråk; radondöttrar
naturlig dotter (till någon) i biologisk mening dotter (till någon)
vara sin fars/mors dotter handla som (eller vara lik) sin far/morom flicka el. kvinna: hon är sin mors dotter och ger inte upp i första taget
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Vaksala, Uppland); vanligen runform totiR, fornsvenska dottir; gemensamt germanskt ord, mot­svarande sanskrit duhitar med samma betydelse
Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon. Dikt av Anna Maria Lenngren (1798), med satir över kvinnans under­tryckta ställning