SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ensilage [-a´] substantiv ~t [-a´∫et] en·sil·ag·etdjur­foder som konserverats genom pressning och jäsning jordbr.ensilagefodergräsensilageklöverensilagesedan 1890av fra. ensilage med samma betydelse; till spa. silo ’sädes­magasin’; av lat. si´rus ’grav för vinter­förvaring av säd’; jfr silo