SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e´pisk adjektiv ~t ep·isksom har att göra med epik admin.litt.vet.SYN.synonymberättande JFRcohyponymbeskrivande episk diktningäv. med särsk. ton­vikt på (det berättande) framställnings­sättetepisk bredden stor­slagen episk berättelsesedan 1759av ty. episch, fra. épique med samma betydelse; ur grek. epikos´, till epos