SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
epoxi [epåk´si] substantiv ~n ep·ox·invanligen i sammansättn. en härd­plast med stark vidhäftnings­förmåga, stor täthet och motstånds­kraft mot kemikalier anv. särsk. i lim, rostskydds­färg och för in­kapsling av t.ex. elektriska detaljer ämne.epoxifärgepoxilimepoxiplasthan lade på tre­dubbelt med epoxi och botten­färg för att båten skulle bli helt tätsedan 1948av eng. epoxy med samma betydelse; bildn. till grek. epi´ ’i; på’ och oxygen