publicerad: 2021  
efterlikna efterliknade efterliknat
verb
ef`terlikna
efterhärma
någon efterliknar någon/något
någon efterliknar någon
någon efterliknar något
en modell värd att efter­likna; pojkens behov att efter­likna pappan
belagt sedan ca 1755
efterliknaefterliknande, efterlikning, efterliknelse