SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
er´bium substantiv erbiet el. ~ el. ~et erbi·um·etErett silver­glänsande, (säll­synt) metalliskt grund­ämne som till­hör jordarts­metallerna ämne.sedan 1881bildn. till -erb- i Ytterby, namn på ort nära Vaxholm