publicerad: 2021  
egendomslös egendoms­löst egendoms­lösa
egen·doms|­lös
adjektiv
e`gendomslös
ofta substantiverat som saknar eller har mycket få ägo­delar särsk. fast egendom
JFR fattig
de egendoms­lösas misär
belagt sedan 1842