publicerad: 2021  
egga eggade eggat
verb
egg`a
starkt på­verka (någon/något) att ut­föra viss handling
någon eggar (upp) någon (med något) någon eggar någon (att+verb)
någon/något eggar någon (till något/att+verb)
någon eggar någon (till något)
någon eggar någon (till att+verb)
något eggar någon (till något)
något eggar någon (till att+verb)
bokens inledningskapitel eggar till vidare läsning; nya ideologier eggade till upp­ror mot den gamla ordningen
spec. ofta med partikel, sär­skiltupp verka (sexuellt) upp­hetsande
eggande rytmer; de erotiska bilderna eggade upp dem; en rolig kok­bok som eggar fantasin
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska äggia; till egg
eggaeggande, eggelse