SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
erra´tisk adjektiv ~t err·at·isksom flyttats från sin ur­sprungliga miljö av land­isen om stenar, klipp­block o.d. admin.erratiska sten­blocksedan 1887av lat. erra´ticus ’kring­irrande; regel­lös’