publicerad: 2021  
1emot
e·mot
preposition
emo´t
1 vanligen i vissa ut­tryck med rörelsens mål vid någon plats som fram­går av samman­hanget
hon kom fram emot oss; de hade vinden rakt emot sig; han tog emot paketet
äv. bildligt
före­taget om­sätter bort emot 100 miljoner; spannen rymmer upp emot tio liter
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska i mot, till 1i!! och 1mot!!
2 något formellt vanligen i vissa ut­tryck i strid med verkningar från någon (ofta oönskad) före­teelse
majoriteten verkar vara emot förslaget; hon gjorde tvärt emot vad man väntat sig
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 vanligen i vissa ut­tryck i jäm­förelse med
JFR 1mot 3
hans in­sats väger lätt emot hennes; den senaste boken går inte upp emot de tidigare
belagt sedan 1528
4 vanligen i vissa ut­tryck med ersättning i ofta vid byte eller dylikt
JFR 1mot 4
bli fri emot borgen
belagt sedan 1550
2emot
e·mot
adverb
emo´t
1 i rollen av rörelsens mål
JFR 2mot 1
han kastade och hon tog emot
belagt sedan 1526; se ur­sprung till 1emot!!
2 i strid med verkningarna från något som fram­går av samman­hanget
JFR 2mot 2
kämpa emot så länge det går; beslutet gick honom emot
äv. i fråga om motsats­förhållande eller dylikt
rösta emot; säga emot; jag tvekar inte, tvärt emot; det finns skäl både för och emot
ibland i position efter huvud­ordet
allt gick honom emot den dagen
ha något emot någon/något tycka illa om någon/någotav visst skäl: han har inget emot fisk; hon kunde inte riktigt säga vad det var, men hon hade något emot honom
inte någon emot någon motsätter sig inte detska vi åka till återvinnings­centralen nästa vecka i stället? – Javisst, inte mig emot.
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 vanligen i vissa ut­tryck i mot­satt läge
i huset mitt emot; snett emot på andra sidan gatan
belagt sedan 1785