publicerad: 2021  
energiskog energi­skogen energi­skogar
en·ergi|­skog·en
substantiv
[-∫i`-]
snabbväxande skog som odlas för att an­vändas som bränsle vid värme- eller el­produktion i stället för fossila bränslen och kärn­kraft; om sälg, poppel m.m.
bio­massa från energi­skog
belagt sedan 1976