publicerad: 2021  
enorm enormt enorma
e·norm
adjektiv
[enår´m]
mycket stor
enorm (i något) enorm (på att+verb)
en enorm byggnad; en fråga av enorm betydelse; maharadjans enorma rikedomar; nyheten väckte ett enormt upp­seende
ibland äv. var­dagligt mycket fram­stående
hon är enorm på att imitera
belagt sedan 1783; av franska énorme med samma betydelse; av lat. enor´mis 'oregelbunden; ofantligt stor'; jfr ur­sprung till norm