SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
etapp`vis adverb etapp·visi etapper tid.SYN.synonymstegvis ett mer enhetligt pris­system in­förs etappvis under det kommande åretut­byggnaden kommer att ske etappvis under en tioårs­periodsedan 1912