SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e´tnisk adjektiv ~t etn·isksom till­hör visst folk om person admin.samh.etniska minoriteterhan är etnisk bosnier men svensk med­borgarespec.som har att göra med folktillhörighet de tragiska etniska konflikterna i det forna Jugoslavienofta spec. om yttringar av minoritetskulturer som av­sevärt skiljer sig från den dominerande kulturen (i ett land e.d.)etnisk matetniska restaurangeretnisk rensningserensning sedan 1864av grek. ethnikos´ med samma betydelse, till eth´nos ’folk; nation’ Adjektivet etnisk syftar egentligen på vilken folk­grupp som helst, men i praktiken ofta på minoriteter. Etnisk musik borde kunna om­fatta svensk folk­musik men gör det knappast i vanligt språk­bruk.  Etnisk rensning är egentligen ett miss­visande, allt­för milt ut­tryck för aktioner som vanligen inne­fattar mass­mord. Uttrycket kan där­för gynna dem som ut­för över­greppen. Jämför stilruta för utrensning.