publicerad: 2021  
exekutiv exekutivt exekutiva
exekut·iv
adjektiv
[-i´v] el. [ek´s-]
1 som har att göra med exekution
exekutiv myndighet; exekutiv makt
exekutiv auktion se auktion
belagt sedan 1723; av medeltidslat. executi´vus med samma betydelse, till lat. execu´tio, se ur­sprung till exekution
2 verkställande
exekutivkommitté; exekutivmakt
den exekutiva ledningen av koncernen
belagt sedan 1779