SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
etologi [-gi´] substantiv ~n eto·loginläran om djurens beteende och orsakerna till det vetenskapl.zool.JFRcohyponymbeteendeforskning sedan 1937till grek. eth´os ’sed, vana’ och log´os ’(en) lära’