publicerad: 2021  
exotermisk exotermiskt exotermiska
exo·term·isk
adjektiv
exoter´misk
som sker under av­givande av värme om kemisk process
MOTSATS endotermisk
belagt sedan 1907; till grek. exo´ 'utan­för' och ther´me 'värme; hetta'