publicerad: 2021  
exponent exponenten exponenter
ex·pon·ent·en
substantiv
exponen´t
1 typisk eller karakteristisk representant för något, t.ex. ett stilideal el. en åsikts­riktning
en exponent (för något)
villan är en god exponent för funkis­stilen
belagt sedan 1820; av lat. expo´nens, presens particip av expo´nere, se ur­sprung till exponera
2 tal som an­ger hur många gånger ett visst tal ska multipliceras med sig självt
exponenten i ut­trycket 32 är 2, och ut­tryckets värde är 9
belagt sedan 1727