SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
eufemis´m [eu-el.ev-] substantiv ~en ~er eu·fem·ism·enförskönande om­skrivning av ngt stötande ut­tryck el. ngt ut­tryck som står för ett o­behagligt inne­håll språkvet.JFRcohyponymnoaord ”den lede” är en eufemism för ”fan”en eufemism (för ngt)sedan 1845av grek. euphemismos´ ’an­vändning av ett vackert ord för en dålig sak’, till eu´ ’god’ och phe´me ’ord; språk’