publicerad: 2021  
fargalt far­galten far­galtar
far|­galt·en
substantiv
fa`rgalt
svin­hanne som an­vänds för avels­ända­mål
SYN. orne
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska fargalter (far- är identiskt med lat. por´cus 'svin')