publicerad: 2021  
felsteg fel­steget, plural fel­steg, bestämd plural fel­stegen
fel|­steg·et
substantiv
fe`lsteg
olämplig handling
journalisterna letar efter fel­steg från politikernas sida
spec. erotiskt sned­språng
äv. konkret fel­aktigt steg
minsta fel­steg kan kosta alpinisten livet
belagt sedan 1743