SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
evä´rdlig adjektiv ~t e·värd·ligsom gäller så länge världen består el. i varje fall för över­skådlig tid ngt högt.admin.tid.JFRcohyponymevig protokollen skulle sparas i arkivet för evärdliga tidersedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. evärþeliker; efter lågty. iewer(l)de ’all­tid’, med an­slutning till fornsv. e ’all­tid’ och värþa ’bli’