SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ex officio [åfi´sio] adverb ex of·fic·ioå ämbetets vägnar (förr) anv. vid under­tecknande av officiell handling Nollsedan 1675av lat. ex offic´io med samma betydelse, till offic´ium ’göro­mål; ämbete’; jfr officer, officiell