SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
exak´t adjektiv, neutr. ~ ex·aktfull­komligt riktig och till­förlitlig admin.SYN.synonym2precis JFRcohyponymnoggrann en exakt tids­angivelseen exakt över­sättningen exakt kopiaäv.som kan an­ges utan ngn osäkerhets­marginal han kom inte i­håg den exakta orda­lydelsenhon gjorde på exakt samma sätt som NN (adv.)exakta vetenskapersevetenskap sedan 1690av lat. exac´tus ’ut­förd; nog­grann’, till exig´ere ’full­borda’, till ex- och ag´ere ’driva; handla’; jfr agera, examen