SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
examination [-∫o´n] substantiv ~en ~er ex·am·in·at·ion·enformell prövning av in­hämtade kunskaper på ngt av­gränsat om­råde pedag.tid.JFRcohyponymtentamencohyponym1prov 2 under examinationen fick ingen lämna lokalenexaminationen ska kunna ut­formas som ett grupp­arbeteexamination sker i form av en individuell skriftlig tentamenäv. om kontroll av annat slagexamination av fönster­bågarnas konditionexamination (av ngn/ngt)sedan 1894till examinera