SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
excellen´t adjektiv, neutr. ~ ex·cell·entsom har högsta kvalitet admin.SYN.synonymutomordentlig 1 JFRcohyponymförträffligcohyponymutmärkt ett excellent slotts­vinhon har excellent smaksedan 1609av lat. excell´ens ’höjande sig; hög; ut­märkt’, till excell´ere, se excellera