publicerad: 2021  
filial filialen filialer
fili·al·en
substantiv
filia´l
under­avdelning på annan plats än huvud­avdelningen av före­tag, institution och dylikt
filialkontor; bankfilial; universitetsfilial
en filial (till något)
det finns ett central­bibliotek och tio filialer i kommunen; före­taget ska öppna en filial i London
belagt sedan 1850; av lat. filia´lis 'sonlig; dotterlig', till fi´lius 'son', fi´lia 'dotter'