publicerad: 2021  
flagga ut flaggade flaggat
verb
flagga u´t
äv. fast sammansättn., se utflagga registrera (far­tyg) i annat land än det egna under s.k. bekvämlighets­flagg, bl.a. för att få lägre skatt
flagga ut (något) (till något)
de flaggade ut de tre äldsta far­tygen till Liberia
belagt sedan 1976
flagga ututflaggning