publicerad: 2021  
flotte flotten flottar
flott·en
substantiv
[flåt`e]
enkel far­kost av hop­fästa stockar eller dylikt vanligen byggd för till­fällig an­vändning
JFR båt
pojkarna stakade sig fram på flotten
äv. om enkel, upp­blåsbar far­kost (t.ex. för nöd­situation) i sammansättn.
gummiflotte
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska floti, eg. 'ngt flytande'; bildat till flyta; jfr ur­sprung till 1flotta!!