publicerad: 2021  
fläck fläcken fläckar
fläck·en
substantiv
1 smutsad yta vanligen av begränsat om­fång
fläckborttagningsmedel; flottfläck; smutsfläck
en fläck (något)
han råkade få en fläck på sina jeans; en fläck som inte gick bort i tvätten; en ful fläck
äv. bildligt van­hedrande om­ständighet
en fläck på hans heder
även solen har (sina) fläckar se sol
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska fläkker; urspr. trol. 'platt före­mål'; besläktat med flak
2 mindre del av yta med färg eller struktur som av­viker från om­givningen
en fläck (av något)
kon hade en vit fläck i pannan; han hade en kal fläck på hjässan; bara fläckar på marken efter snö­smältningen
spec. om sjukdomssymptom
miss­färgade fläckar på huden kan vara farliga
äv. med ton­vikt på ytans läge
han kunde inte röra sig ur fläcken
ibland bildligt i ut­tryck för oförmåga att ut­vecklas eller dylikt
stå och stampa på samma fläck; inte komma ur fläcken
blinda fläcken den del i ögats botten där synnerven passerar genom nät­hinnanblinda fläcken är ett blint om­råde i syn­fältet som kan bli större vid ögonsjukdomar som t.ex. glaukom ○ äv. bildligtde kvinnliga konstnärernas från­varo, denna konst­historiens blinda fläck, började metodiskt under­sökas av forskare på 1980-talet
en vit fläck på kartan ett okänt om­rådeAmerika var länge en vit fläck på kartan för européerna
gula fläcken nät­hinnans centrala delskador på gula fläcken är den vanligaste orsaken till syn­nedsättning bland äldre
på fläcken ögon­blickligenhan blev på­körd vid ett övergångs­ställe och dog på fläcken
belagt sedan början av 1500-talet Läke- och örte-böcker