publicerad: 2021  
folkdans folk­dansen folk­danser
folk|­dans·en
substantiv
[fål`k-]
dans med rötter i folklig kultur upp­byggd som ring- el. lång­dans, par- el. grupp­dans, karakteristisk för ett land el. en plats; nu­mera ofta bearbetad för upp­visning
folkdansgille; folkdanslag
dansa folk­dans; upp­visning av folk­danser
äv. om mot­svarande musik­stycke
belagt sedan 1818