SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
extraordinär [´räv.ek`s-] adjektiv ~t extra|­ord·in·ärsom går mycket ut­över det vanliga särsk. i fråga om om­fattning af.extraordinära in­täkterextraordinära kostnaderäv. med ton­vikt på det unikaextraordinära åt­gärderden extraordinära situationen under oljeavspärrningensedan 1720av fra. extraordinaire med samma betydelse; till 1extraordinarie