SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
extrapole´ra verb ~de ~t extra·pol·er·arut­föra extrapolation mat.JFRcohyponyminterpolera 1 äv. all­männare(ungefärligt) beräkna hur en ut­veckling kommer att fort­löpa utan­för ett om­råde med kända värden extrapolera (ngt)sedan 1966till 1extra och -polera i interpolera Subst.:vbid1-145783extrapolerande, vbid2-145783extrapolering; extrapolation