SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fabrikation [-∫o´n] substantiv ~en ~er fabr·ik·at·ion·enindustriell till­verkning arb.tid.fabrikationsfelfabrikation av mässingsknapparibl. om mängden till­verkade enheter e.d.årets fabrikation över­träffar fjol­åretsfabrikation (av ngt)sedan 1845av lat. fabrica´tio ’förfärdigande’; till fabricera