publicerad: 2021  
1framträdande ingen böjning
fram|­träd·ande
adjektiv
fram`trädande
relativt betydande
spela en fram­trädande roll
äv. mer konkret synlig
tydligt fram­trädande blod­ådror
belagt sedan 1861
2framträdande fram­trädandet fram­trädanden
fram|­träd·and·et
substantiv
fram`trädande
det att visa sig in­för större grupp och vanligen säga, sjunga etc. något
ett lyckat fram­trädande i tv av stats­ministern
belagt sedan 1857