SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
Fahrenheit [fa`renhajtibl. främre a som i ”katt”] adverb Fahren|­heitFenligt Fahrenheitskalan dvs. den temperatur­skala där vattnets frys­punkt sätts till 32 grader och dess kok­punkt till 212 grader mått.JFRcohyponymCelsius 50 grader Fahrenheitsedan trol. åtm. början av 1800-talettill D.G. Fahren­heit, namn på polsk-nederländsk fysiker (1686–1736)