publicerad: 2021  
frekvensmodulering frekvens­moduleringen frekvens­moduleringar
FM
frekv·ens|­modul·er·ing·en
substantiv
frekven`smodulering
system för radio­sändning med informations­överföring genom förändringar av bär­vågens frekvens
frekvensmodulering (av något)
belagt sedan 1936