publicerad: 2021  
fribytare fri­bytaren, plural fri­bytare, bestämd plural fribytarna
fri|­byt·ar·en
substantiv
fri`bytare
historiskt sjörövare ibland med inofficiellt till­stånd av regering eller dylikt
belagt sedan 1559; av lågtyska fribüter med samma betydelse, eg. 'som har frihet att göra byte'; jfr ur­sprung till filibuster
Fri­bytaren på Öster­sjön. Titel på roman av Viktor Rydberg (1857)