SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fak´tiskt adverb fakt·iskti verkligheten NollSYN.synonymrealiter JFRcohyponymegentligen det faktiskt existerande vård­behovetvanligen med under­strykande av att ngt är anmärknings­värt el. förvånandetänk, han sade faktiskt ”hej” till kungen!äv. för att ut­trycka vädjan om förståelse e.d.jag har faktiskt inte tid just nujag kan inte låna dig 10 000 kr., det får du faktiskt förståsedan 1847Den ”emfatiska” användningen av faktiskt, som bl.a. uttrycker förvåning (han var faktiskt över två meter lång), är ganska ny i svenskan, drygt 100 år gammal. Tidigare motsvarade användningen av faktisk helt substantivet faktum, som i uttrycket det faktiskt förekommande vårdbehovet. I Svenska Akademiens ordbok finns ett intressant språkprov från 1906, när den nya användningen höll på att växa fram: ”För någon tid sedan var allting mellan himmel och jord ’faktiskt’. I stället för att säga ett enkelt: ’jo. då’ /.../ sade man ’faktiskt’ och såg bestämd och energisk ut.”