publicerad: 2021  
frikostig fri­kostigt fri­kostiga
fri|­kost·ig
adjektiv
fri`kostig
som gärna delar med sig av något värde­fullt (konkret el. abstrakt)
frikostighet
frikostig (med något) (mot någon)
han är all­tid fri­kostig med dricks­pengar; hon är fri­kostig med beröm
äv. om handling och dylikt
en fri­kostig belöning
äv. om vissa före­teelser med an­knytning till kroppen, vanligen med erotisk inne­börd väl till­tagen, in­bjudande
hennes fri­kostiga ur­ringning
belagt sedan 1675; till fri i bet. 'rund­hänt, generös' och kosta på