SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
-faldig adjektiviskt slutled ~t -fald·igsom kan räknas ett visst an­tal gånger som fram­går av för­ledet Nollflerfaldigmångfaldigsjufaldigtvåfaldigsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. -faldugher, ut­vidgning av -falder, efter lågty. -valdich; besl. med fåll, fålla; jfr enfaldig m.fl.