SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fal`ka verb ~de ~t falk·arsträva att få eller upp­nå ngt åld.komm.falka inte efter jordisk lycka!falka efter ngt/att+Vsedan ca 1700jfr fornsv. falka ’köp­slå om ngt’; bildn. till fal med an­slutning till falk Subst.:vbid1-146313falkande