publicerad: 2021  
from fromt fromma
fromm·are
adjektiv
religiös på ett stillsamt, allvarligt sätt
en from själ; en from gammal gumma
äv. om handling eller dylikt
fromma böner; ett fromt budskap
äv. bildligt om önskning väl­menande men få­fäng
en from förhoppning
from som ett lamm mycket lugn och beskedligväl inne i kyrkan blev han from som ett lamm och hans språk mycket vårdat
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska fromber 'mäktig; tapper; präktig; god; gud­fruktig'; av lågtyska vrome med samma betydelse, eg. 'fram­stående'; besläktat med fram