publicerad: 2021  
fryle frylen el. frylet
fryl·en
substantiv
fry`le
vanligen i sammansättn. typ av (tåg)växt som har gräs­liknande blad med håriga kanter och små stjärn­formiga blommor före­kommande i skog, på gräsmark eller dylikt
JFR 2tåg
axfryle; knippfryle; vårfryle
belagt sedan 1865; sv. dial. fryle; av ovisst urspr.