SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fall`skärmsavtal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en fall·skärms|­av·tal·et(arbets­rättsligt) av­tal som ska garantera arbets­tagare viss ekonomisk trygghet vid upp­sägning e.d.; i fråga om avgångs­vederlag (t.ex. avtals­pension el. pensions­försäkring), ofta (mycket) för­månligt, särsk. till person i över­ordnad ställning vanligen ned­sätt.ekon.JFRcohyponymavtalspensioncohyponymavgångsvederlag ett fallskärmsavtal som kostar kommunen flera miljoner kronorgardera sig med fallskärmsavtalfri­kostiga, guld­kantade fallskärmsavtalett fallskärmsavtal (mellan ngra), ett fallskärmsavtal (med ngn/ngt)sedan 1986