SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fa`lna verb ~de ~t fal·narhålla på att slockna om eld, glöd o.d. Nollelden falnade och dogäv. bildligtförlora i glans JFRcohyponymvissnacohyponymblekna hennes skönhet hade falnatfalnasedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. falna, till fal- ’blek, färg­lös’ i falaska Subst.:vbid1-146449falnande