SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
falsarium [-sa´-el.-sa`-] substantiv falsariet falsarier fals·ari·etförfalskning el. bedrägeri komm.ofta om förfalskat dokumentäven ett på­stått dokumentärt fotografi kan vara ett falsariumsedan 1800till lat. falsa´rius ’förfalskare’, till fal´sus ’falsk’