SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fa`rgalt substantiv ~en ~ar far|­galt·ensvinhanne som an­vänds för avelsändamål jordbr.SYN.synonymorne sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. fargalter (far- är identiskt med lat. por´cus ’svin’)