publicerad: 2021  
förena sig förenade förenat
verb
före´na sig
komma samman och om­bildas till en ny enhet
förena sig med någon/något
förena sig med någon
förena sig med något
några förenar sig
bataljonen förenade sig med huvud­styrkan; väte och syre förenar sig till vatten
belagt sedan ca 1710
förena sigförenande, förening