publicerad: 2021  
företag före­taget, plural före­tag, bestämd plural före­tagen
före|­tag·et
substantiv
`retag
1 (större) själv­ständig ekonomisk enhet för produktion av varor eller tjänster som vanligen inte är samhälls­service
företagsledning; företagsnedläggning; dotterföretag; elektronikföretag; familjeföretag; läkemedelsföretag; storföretag
statliga och privata före­tag; ett börs­noterat före­tag; multi­nationella före­tag; före­taget blomstrade; ett före­tag som säljer data­tjänster; före­tagets vinst ökade förra året; en fusion av de två före­tagen; 500 an­ställda blev fri­ställda när före­taget lades ned
belagt sedan 1875; till företa
2 sär­skild, ovanligare handling som på­går under längre tid och inte säkert lyckas
bergs­bestigningen var ett djärvt före­tag
äv. handling som kräver an­strängning
det var ett helt före­tag att över­tala honom
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska foretak